Zásady ochrany osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů jsou naši obchodní partneři, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým je Správce příjemcům poskytnul. Příjemci Vašich osobních údajů, mohou být dle povahy služeb příjemci:

- kterým Správce poskytuje údaje za účelem návštěvnosti webu a její analýzy;
- kteří pro Správce zajišťuje technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Správce využívá (např.: ukládání databáze atd.);
- kteří pro Správce vykonávají poštovní či doručovací služby;
- kteří pro Správce zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů;
- kteří pro Správce zajišťují reklamní služby. 

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému procesu ani profilování. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. 

Subjekt, který poskytl údaje má právo požadovat od Správce výmaz či opravu svých osobních údajů, případně omezení zpracování, či námitku, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Zastavte se za námi

Na Poříčí

Detail prodejny

Registrujte se pro odběr novinek

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace